GLOBAL FOUNDATION FOR  EATING DISORDERS

BREAK THE  SILENCE AND HELP US FIND A CURE

Stew Leonard Jr.

Laurie A. Hawkes

Judy Scolnick

Barry Wolf

Tom Hildebrandt
Scott Butera

Lisa Rosenstein
Board Secretary
Hadley Martin
Diane Mickley,  MD
Chairman of the Board
Leah Komar Harris
Founding Board Chairman
Jennifer Barro, MD

Board of Directors

​​Additional Board Members

Ruby Cameron                                              Wendy Dewey                                              Matt Landheim 

Jim Rowen (Board VP)                                Matt Sindell                                                          John Walsh